FAQ

Hoe chocoladevormen schoonmaken?

Hoe chocoladevormen schoonmaken?

Door bij het schoonmaken van polycarbonaat vormen rekening te houden met enkele eenvoudige tips, kan u de levensduur van de vormen verlengen en de kwaliteit van het eindproduct verbeteren.

Polycarbonaat vormen hebben een glad, compact oppervlak dat bestand is tegen klassieke reinigingsmethodes. Ze kunnen dus vrij eenvoudig gereinigd worden, met op het eerste zicht goede resultaten. Het is echter belangrijk om rekening te houden met een aantal aandachtspunten, zodat u vermijdt dat de vormen onvoldoende schoon zijn of tijdens het reinigen beschadigd raken, waardoor ze zouden kunnen beginnen te barsten.

Stap 1: Overtollige chocolade verwijderen

Verwijder met behulp van een paletmes of steekmes zoveel mogelijk van de overtollige chocolade die eventueel nog op de vormen aanwezig is.

Stap 2: Wassen

Zorg ervoor dat de gebruikte afwasmachine op tijd en stond gereinigd en onderhouden wordt volgens de instructies van de fabrikant.

Doseer het detergent volgens de aanbevelingen op de verpakking. Gebruik enkel detergent dat geschikt is voor gebruik met polycarbonaat, met een pH-waarde tussen 9,5 en 10,5. Bijtende detergenten met een basische reactie in water mogen niet worden gebruikt.

Controleer de kwaliteit van het water. De watertemperatuur tijdens het afwassen zou steeds +/- 60 °C moeten bedragen. We raden u aan de temperatuur regelmatig te controleren, aangezien een te hoge temperatuur een negatief effect kan hebben op de duurzaamheid van de vormen. We raden daarnaast aan enkel te wassen onder een lage waterdruk, met een maximum van 3 bar ( 43,5 psi).

Stap 3: Spoelen

Na het wassen dienen de vormen gespoeld te worden om het resterende detergent te verwijderen. Gebruik hiervoor gedemineraliseerd water met een temperatuur van maximum 60 °C, in combinatie met een spoelmiddel dat geschikt is voor gebruik met polycarbonaat en een maximale pH-waarde van 7 heeft. Doseer het spoelmiddel volgens de instructies op de verpakking.

Stap 4: Drogen

Na het spoelen kunnen de achtergebleven waterdruppels verwijderd worden met behulp van een warmeluchtblazer die is ingesteld op een temperatuur van maximum 70 °C à 80 °C. Droog zeker ook de achterzijde van de vorm, zo niet ontstaan er door het resterende water alsnog vlekken op de onderliggende vormen.

Stap 5: Mouleren

Wanneer u gereinigde vormen weer gaat gebruiken, raden we aan om ze een eerste keer apart te mouleren en opnieuw te demouleren. Dit zal de glans van het eigenlijke eindproduct ten goede komen. Hoe meer u de vorm gebruikt, hoe meer de chocolade zelfs zal beginnen glanzen.